ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

IM Γιώργος Γκούμας
WFM Τόνια Χριστοδουλάκη
Δημήτρης Λιαργκόβας