ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

IM Γιώργος Γκούμας
Τόνια Χριστοδουλάκη
Δημήτρης Λιαργκόβας