Κρίσιμες αποφάσεις κατά τη διάρκεια της παρτίδας

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάστηκε στο τμήμα Advanced Ενηλίκων του ΟΑΧ κατά τη διάρκεια της 1ης συνάντησης,…